Romanen kapitel 6.

Kapitel 6: Boken

 

I det här kapitlet övar vi på att skriva en faktatext.

 

 • Huvudpersonen ska läsa i en djurbok för att få reda på mer om monstret i källaren.
 • Huvudpersonen ska hitta en text om djuret (alltså inte en monsterhamster t.ex. utan en riktig hamster).
 • Skriv faktatexten som huvudpersonen läser. Ta reda på fakta i en riktig djurbok eller på nätet.

 

 • Hjälpfrågor: Händer det något annat mystiskt på biblioteket? Finns det några andra personer där? Hur är stämningen på biblioteket? Verkar det som om någon annan har läst boken tidigare? Kanske någon har skrivit anteckningar i boken.

Kapitel 5. Romanen

Kapitel 5: Dikten

 

I det här kapitlet övar vi på att skriva en dikt.

 

 • Huvudpersonen ska se en dikt uppsatt någonstans.
 • Dikten ska handla om att att det är töntigt att tro på fantasimonster.
 • Skriv dikten
 • Sluta med att huvudpersonen går till biblioteket.

 

 • Hjälpfrågor: Var är dikten skriven? Hur känner sig huvudpersonen efter att ha läst dikten. Är det andra som läser dikten? Misstänker huvudpersonen någon speciell person som kan ha skrivit dikten?

 

 

 

 

 

Kap.4. Romanen

Kapitel 4: Upptäckten

I det här kapitlet övar vi på att beskriva något med adjektiv och adverb.

 • Huvudpersonen ska upptäcka monstret nere i källaren.
 • Beskriv på alla sätt du kan hur monstret ser ut, hur det rör sig, hur det låter och hur det känns för huvudpersonen. Slösa med så mycket adjektiv och adverb du kan.

”Adverb” är ord som du använder för att beskriva en handling eller ett tillstånd.

 • Pär sprang själv i skogen.
 • Ewa gick alltid ensam och shoppade.
 • Joel ligger trött i sängen.
 • Henrik satt glad i stolen efter lotto-vinsten.
 • Berit kom ensam till festen.
 • Lill har stått länge ledsen vid trädet.
 • Olle simmar trött vidare.

Dessa förstärkta ord är alltså alla adjektiv.

Exempel på skillnaden mellan adjektiv och adverb:

Han simmar piggt vidare.

”Piggt” är här adverb och beskriver handlingen.

Han simmar pigg vidare.

”Pigg” är här adjektiv och beskriver personen.

 

 • När du har beskrivit länge nog ska du avslöja att det är ett djur men som har förvandlats en aning.
 • Hjälpfrågor: Hur och varför går huvudpersonen ner i källaren? Möter hon/han någon på vägen? På vilket sätt skiljer sig monstret från hur det verkliga djuret brukar vara? Hur tar sig huvudpersonen därifrån? Kommer någon och hjälper till?  Försökerhuvudpersonen att berätta för någon/några vad han/hon har sett?

 

 

Romanen kap. 3

Kapitel 3: Affischen

I det här kapitlet övar vi på att skriva en nyhetsartikel.

● Personen ska se en märklig affisch/löpsedel någonstans i skolan. På affischen ska det

stå något i stil med att allt är som vanligt.

● Skriv det som står på affischen med rubrik (så få ord som möjligt), ingress (fet text med

det viktigaste) och brödtext (mer text).

● Personen ska vända på affischen och märka att det är en mycket mer skrämmande

nyhet på baksidan, om ett monster.

● Skriv det som står på den affischen med rubrik, ingress och brödtext.

● Något monster får inte dyka upp.

● Hjälpfrågor: Hur reagerar huvudpersonen på den första affischen? Vad är det som får

huvudpersonen att vända på affischen. Hur känner sig huvudpersonen när han/hon

läser om monstret. Misstänker han/hon den som satte upp affischerna i förra kapitlet

och vem har i så fall vänt på den?

Monstret. Kap. 2. Rädslan.

Kapitel 2: Rädslan

I det här kapitlet övar vi på att beskriva känslor.

● Nu ska huvudpersonen var på väg någon annanstans i skolan.

● Huvudpersonen ska var rädd för ljuden som hördes.

● Huvudpersonen ska se misstänkta saker och inbilla sig allt möjligt.

● Den dumma klasskamraten ska säga eller göra något dumt.

● Huvudpersonen ska träffa en annan vuxen som han/hon tycker mycket om, som tröstar

och bjuder på något gott.

● Allt ska kännas bättre i slutet.

● Något monster får inte dyka upp.

● Hjälpfrågor: Vart är personen på väg? Vad gör eller säger den dumma klasskamraten?

Vad jobbar den vuxna med i skolan? Vad är det bästa med den personen? Vad jobbade

han/hon med tidigare? Vad bjuder han/hon på?

Intro till kap 1. Romanprojektet.

Kapitel 1: Ljuden

I det här kapitlet övar vi på att skriva en spännande inledning.

● Kapitlet ska utspela sig på en plats i skolan där man blandar saker, t.ex. på en

kemilektion, i matsalen, hos skolsyster eller på hemkunskapen.

● Bokens huvudperson ska vara mellan 8 och 13 år. Ge huvudpersonen ett namn som

passar ett barn.

● Huvudpersonen ska höra konstiga ljud från golvet i rummet du valt.

● Det ska finnas en vuxen som är sträng (lärare, matbiträde, skolsyster etc.).

● Det ska finnas någon i klassen som huvudpersonen tycker är dum och som han/hon är

rädd för.

● Du ska skriva så att det låter som att du berättar om någon annan och att det hände

förut (tredje person, preteritum).

● Handlingen ska börja med en gång. Beskrivning av huvudpersonen kan komma senare

i kapitlet. Börja gärna med en replik.

● Börja t.ex. så här:

– Hörde du ljudet?

Toms klasskamrat Verran vände sig om och blängde.

– Vilket ljud? Alla pratar ju.

Arga Agneta spände ögonen i både Tom och Verran…

● Sluta med att alla går därifrån. Hela kapitlet ska allstå utspela sig i rummet.

● Något monster får inte dyka upp.

● Hjälpfrågor: Hur är huvudpersonen? Hur ser huvudpersonen ut? Vem är den stränga

vuxna? Går det något rykte om den stränga vuxna? Är hon/han elak? Har

huvudpersonen någon specellt bra kompis? Vad brukar den dumma klasskamraten göra

så att huvudpersonen blir rädd? Hur ser rummet ut där de är? Hur låter ljuden? Vad

håller de på med, där de nu är?

 

 

Läsperiod vecka 46-49

Nu är det dags igen!

Torsdag den 12 november är det den nationella läsdagen. I samband med den så upprepar vi fjolårets succé, med att hela skolan har en läsperiod på fyra veckor.

”För att bli en god läsare behövs 5000 lästimmar enligt läsforskaren Ingvar Lundberg. 5000 timmar av lästräning innebär 1 timmes läsning varje dag året runt i nästan 14 år! Med andra ord behövs ett långsiktigt läsfrämjande arbete och ett medvetet läsutvecklingsarbete som måste pågå under ett barns hela uppväxt och skoltid.” (X5000- Läståget)

Läsperioden kommer att vara fr o m vecka 46 t o m vecka 49. Under denna period läser eleven högt för en vuxen minst 15 minuter vid fem tillfällen i veckan. Eleven har ett protokoll med sig hem som vi vill att den som lyssnar fyller i. Protokollet tar eleven med sig till skolan på måndagar. De elever som ännu inte läser själva, vill vi att bli lästa för av en vuxen.

 

Personal Lucksta skola