Romanen kapitel 9.

Kapitel 9: Sanningen

I det här kapitlet övar vi på att knyta ihop lösa trådar.

 • I det här kapitlet ska huvudpersonen få reda på hur allt hänger ihop. Beskriv hur han/hon tar reda på det.
 • Du måste också bestämma vad som händer med monstret och klasskamraten.
 • Viktiga frågor att fundera på så att allt knyts ihop:

○Vem hade skrivit affischen?

○Vem hade vänt på den och skrivit om den?

○Vem hade skrivit dikten och varför?

○Varför hade någon gjort anteckningar i faktaboken (om du hade med det)?

○Hur hade djuret blivit ett monster?

○Varför fanns monstret i källaren?

 

 • Det är bra om förklaringarna är lite oväntade men de måste ha med det som är skrivet tidigare i din berättelse att göra. Läsaren ska tänka: Jaha! Det borde jag ha förstått.
 • Gå gärna tillbaka i dina tidigare kapitel och ändra och lägg till så att förklaringarna i slutet blir båda luriga och rimliga. 

 

 

Romanen kapitel 6.

Kapitel 6: Boken

 

I det här kapitlet övar vi på att skriva en faktatext.

 

 • Huvudpersonen ska läsa i en djurbok för att få reda på mer om monstret i källaren.
 • Huvudpersonen ska hitta en text om djuret (alltså inte en monsterhamster t.ex. utan en riktig hamster).
 • Skriv faktatexten som huvudpersonen läser. Ta reda på fakta i en riktig djurbok eller på nätet.

 

 • Hjälpfrågor: Händer det något annat mystiskt på biblioteket? Finns det några andra personer där? Hur är stämningen på biblioteket? Verkar det som om någon annan har läst boken tidigare? Kanske någon har skrivit anteckningar i boken.

Kapitel 5. Romanen

Kapitel 5: Dikten

 

I det här kapitlet övar vi på att skriva en dikt.

 

 • Huvudpersonen ska se en dikt uppsatt någonstans.
 • Dikten ska handla om att att det är töntigt att tro på fantasimonster.
 • Skriv dikten
 • Sluta med att huvudpersonen går till biblioteket.

 

 • Hjälpfrågor: Var är dikten skriven? Hur känner sig huvudpersonen efter att ha läst dikten. Är det andra som läser dikten? Misstänker huvudpersonen någon speciell person som kan ha skrivit dikten?

 

 

 

 

 

Kap.4. Romanen

Kapitel 4: Upptäckten

I det här kapitlet övar vi på att beskriva något med adjektiv och adverb.

 • Huvudpersonen ska upptäcka monstret nere i källaren.
 • Beskriv på alla sätt du kan hur monstret ser ut, hur det rör sig, hur det låter och hur det känns för huvudpersonen. Slösa med så mycket adjektiv och adverb du kan.

”Adverb” är ord som du använder för att beskriva en handling eller ett tillstånd.

 • Pär sprang själv i skogen.
 • Ewa gick alltid ensam och shoppade.
 • Joel ligger trött i sängen.
 • Henrik satt glad i stolen efter lotto-vinsten.
 • Berit kom ensam till festen.
 • Lill har stått länge ledsen vid trädet.
 • Olle simmar trött vidare.

Dessa förstärkta ord är alltså alla adjektiv.

Exempel på skillnaden mellan adjektiv och adverb:

Han simmar piggt vidare.

”Piggt” är här adverb och beskriver handlingen.

Han simmar pigg vidare.

”Pigg” är här adjektiv och beskriver personen.

 

 • När du har beskrivit länge nog ska du avslöja att det är ett djur men som har förvandlats en aning.
 • Hjälpfrågor: Hur och varför går huvudpersonen ner i källaren? Möter hon/han någon på vägen? På vilket sätt skiljer sig monstret från hur det verkliga djuret brukar vara? Hur tar sig huvudpersonen därifrån? Kommer någon och hjälper till?  Försökerhuvudpersonen att berätta för någon/några vad han/hon har sett?

 

 

Romanen kap. 3

Kapitel 3: Affischen

I det här kapitlet övar vi på att skriva en nyhetsartikel.

● Personen ska se en märklig affisch/löpsedel någonstans i skolan. På affischen ska det

stå något i stil med att allt är som vanligt.

● Skriv det som står på affischen med rubrik (så få ord som möjligt), ingress (fet text med

det viktigaste) och brödtext (mer text).

● Personen ska vända på affischen och märka att det är en mycket mer skrämmande

nyhet på baksidan, om ett monster.

● Skriv det som står på den affischen med rubrik, ingress och brödtext.

● Något monster får inte dyka upp.

● Hjälpfrågor: Hur reagerar huvudpersonen på den första affischen? Vad är det som får

huvudpersonen att vända på affischen. Hur känner sig huvudpersonen när han/hon

läser om monstret. Misstänker han/hon den som satte upp affischerna i förra kapitlet

och vem har i så fall vänt på den?

Monstret. Kap. 2. Rädslan.

Kapitel 2: Rädslan

I det här kapitlet övar vi på att beskriva känslor.

● Nu ska huvudpersonen var på väg någon annanstans i skolan.

● Huvudpersonen ska var rädd för ljuden som hördes.

● Huvudpersonen ska se misstänkta saker och inbilla sig allt möjligt.

● Den dumma klasskamraten ska säga eller göra något dumt.

● Huvudpersonen ska träffa en annan vuxen som han/hon tycker mycket om, som tröstar

och bjuder på något gott.

● Allt ska kännas bättre i slutet.

● Något monster får inte dyka upp.

● Hjälpfrågor: Vart är personen på väg? Vad gör eller säger den dumma klasskamraten?

Vad jobbar den vuxna med i skolan? Vad är det bästa med den personen? Vad jobbade

han/hon med tidigare? Vad bjuder han/hon på?