Veckobrev vecka 47

Veckobrev vecka 47

Full fart för klassen. Nationella prov och prov/tester i många andra ämnen. Den här veckan har klassen bland annat genomfört ett kemitest och ett prov i religion. Resultatet av religionsprovet finns till beskådan på skola på webben.

Till nästa vecka är det musikläxa till tisdag (den som egentligen var till den här veckan) och så ska man ha tittat på ”lilla” innan måndag. De sista muntliga nationella proven kommer också att avverkas nästa vecka, det är matten.

På tisdagkväll anordnar kulturskolan en elevafton på församlingshemmet (vid Attmars kyrka) där bland annat elever från Lucksta skola kommer att delta under kvällen. Klockan 19.00 börjar det och fika finns att köpa till självkostnads pris.

Kom ihåg att läsprotokollen ska lämnas in på måndag!

Ps. Nu hoppas vi på en strålande försäljning på julmarknaden i helgen!

Trevlig helg på er från Hansa.

 

Vecka 48.

Må. Idrott (inne) Läsprotokoll in! ”Lilla” Np-matematik.

Ti.  Läxa i musik. Slöjd (långdag, ta med lättare fika) Elevafton på församlingshemet.

On. Idrott (inne) Hk – Matfors. MP.

To. Np muntligt – matematik.

Fr. Np muntligt – matematik.

 

Veckobrev vecka 46

Veckobrev vecka 46

Tyvärr så blev det ingen hemkunskap i onsdags. Matfors hade lagt en studiedag då och det fick vi veta i måndags. Så då blev det NP i svenska på den tiden.

Nu har vi då stökat undan den muntliga delen av svenskan. Det som återstår är engelskan och matematiken. Engelskan kommer Thomas att genomföra nästa vecka.

Till nästa vecka så har klassen en läxa, den är i musik, den ska vara gjord till tisdag. Monica meddelar att musikläxan handlar om att repetera noter, sidan 1-13 i häftet, men INTE skalorna på sidan 6-7.

På tisdag är det också prov i religion.

Det är ingen idrott på måndag! Maria är på innebandyturnering i Matfors med åk 5. Det blir förmodligen engelska på det passet.

Vi startar också vår läsperiod nästa vecka. Den kommer att pågå mellan vecka 47 och 50. Läsprotokollen ska lämnas in på måndagar, påskrivna av vårdnadshavare. Lyssna gärna på eleverna när de läser.

Vi har nu jobbat två torsdagar tillsammans med åk 5 och skapat OS-jinglar i Garage band. Gå in och rösta på din favorit! Jinglarna finns att lyssna på under fliken OSiLucksta 2028. (bloggen). OBS RÖSTNINGEN AVSLUTAS PÅ MÅNDAG.

Information från vår skolsköterska Kristina om den magsjuka som just nu går är att för att minska smittspridning så bör eleverna vara hemma minst 48 timmar efter sista kräkning/diarré.

Ps. Vi har även en ny utbytesstudent igen på skolan. Han heter Alvaro och kommer precis som Paola (vår förra utbytesstudent) från Leon i Spanien. Han ska vara hos oss till den 9/12.

Trevlig helg på er från Hansa.

Vecka 47

Må. NP-engelska. Läsperioden börjar. Obs ingen idrott!

Ti. Läxa-musik. Prov – religion. Slöjd (långdag, ta med lättare fika)

On. Idrott (inne) Hk – Matfors. Mp.

To. NP – engelska.

Fr. NP – engelska.

 

 

Veckobrev vecka 45

Veckobrev vecka 45.

Då var vi igång igen. Till nästa vecka har klassen en läxa, det är en förberedande uppgift inför den muntliga delen av det nationella provet i engelska. Den ska vara gjord till fredag.

 Det är NP i svenska, tisdag och onsdag, då provas de muntliga delarna. Eleverna har fått ett informationsblad från skolverket med sig hem idag.

 Klassen har också ett prov i religion tisdag vecka 47 och har därför fått instuderingsfrågor med sig hem. De flesta av frågorna har eleverna gjort själva under sitt arbete med världsreligionerna.  Det är tio frågor med svar till de fem religionerna. Av dessa femtio frågor så kommer ca: 15-20 på provet. Jag kommer att låta de som vill göra provet muntligt. Frågorna ligger också på bloggen.

Mellan vecka 47-50 kommer vi att ha läsveckor. Eleverna får ett läsprotokoll med sig hem som ska fyllas i och lämnas in varje måndag. Därför kan det vara bra att redan nu börja titta efter en bok som man vill läsa under dessa veckor.

På måndag går vi till skolskogen med åk 4 och 5. Vi går från skolan kl. 9.30 och äter lunchen där (grillad korv med bröd). Viktigt att ha kläder efter väder!

Idrottslektionen på onsdag är ett teoripass så inga idrottskläder behövs.

Ps. Från och med nästa vecka startar stenhusets studiestöd. Tisdagar och torsdagar mellan kl. 14.00–15.00 är tiderna som gäller. Detta är ett erbjudande och chans till extra hjälp för de som vill. För åk 6 är det torsdagar som är studiestödsdagen. Jag har informerat de elever i klassen som jag tycker borde ta chansen.

Trevlig helg på er från Hansa.

Vecka 46

Må. Vi går till skolskogen med åk 4-5 (kläder efter väder, fika) Idrott(inne)

Ti. NP-SVENSKA (muntligt del 1) Slöjd (långdag ta med fika)

On. Idrott (teoripass). Hk-Matfors. NP-SVENSKA (muntligt del 2)

To. Garage band, lektion två.

Fr. Eng-läxa (muntlig)

Instuderingsfrågor världsreligionerna

Kristendomen

 1. Varför är julen en stor högtid för kristendomen? Svar: Jesus födelse.
 2. Vad kallas de kristnas heliga skrift och vilken del handlar om Jesus liv? Svar: Bibeln och nya testamentet.
 3. Vad kallas bibelns första del? Svar: Gamla testamentet.
 4. Vad menas med treenigheten inom kristendomen. Svar: Gud är fadern, sonen och den helige anden.
 5. Vad står de två symbolerna fisken och korset för inom kristendomen. Svar: Fisken var ett hemligt tecken så att kristna skulle känna igen varandra och korset står för Jesus död och uppståndelse.
 6. Nämn några andra viktiga högtider inom kristendomen förutom julen. Svar: Påsk, Kristi himmelfärds dag och pingst.
 7. Hur tror man inom kristendomen att man kan bli förlåten för sina synder? Svar: man blir förlåten genom att tro på Jesus.
 8. Kristendomen växte fram efter Jesus död för ca: 2000 år sedan, var? Svar: I Palestina nuvarande Israel.
 9. Nämn några ritualer som den protestantiska delen av kristendomen har. Svar: Bröllop, nattvard, konfirmation, begravning och dop.
 10. Hur lyder kristendomens ”gyllene regler”. Svar: ”Allt ni vill att människor skall göra för er, skall ni också göra för dem”.

 

Judendomen.

 1. En av judendomens symboler är en sjuarmad ljusstake, vad heter den? Svar: Menora.
 2. Nämn några likheter som judendomen har med kristendom och islam. Svar: Alla tre religionerna tror på en och samma gud. Abraham är stamfader till alla tre religionerna och Jerusalem är en viktig stad för både judendomen, kristendomen och islam.
 3. De kristna går till kyrkan för sin gudstjänst, var går judarna? Svar: Synagogan.
 4. Vem räknas som judendomens grundare. Svar: Moses.
 5. De kristna kallar den första delen av bibeln för gamla testamentet, vad kallar judarna den delen. Svar: Tanak.
 6. Vilket namn har judendomen för gud? Svar: Jahve.
 7. Inom judendomen finns en matregel som kallas Kosher, vad innebär det? Svar: Vissa matvaror är helt förbjudna, till exempel gris och blodmat. En annan viktig regel är att kött och mjölk inte får blandas i matlagningen eller på samma fat.
 8. Vad menas med sabbaten? Svar: Sabbaten är judarnas vilodag. Den börjar på fredagskvällen och slutar på lördagskvällen.
 9. Vad kallas judendomens motsvarighet till kristendomens präst? Svar: Rabbin.
 10. Vad menar judendomen med ”förbundet”? Svar: Det är den överenskommelse som Abraham gjorde med Gud. Judarna menar att gud lovade Abraham ett land där hans släkt skulle få leva (Israel). När Mose fick budorden på berget Sinai lovade Gud åter att om folket höll sig till hans bud så skulle de vara hans speciella folk. Ett förbund mellan det judiska folket och Gud.

 

Hinduismen

(OUM-helig stavelse, vanlig vid meditation.)

 1. Nämn några likheter mellan hindusismen och buddhismen. Svar: båda religionerna har sitt ursprung i Asien och båda tror på reinkarnation (återfödelse).
 2. Vad heter några av de populäraste heliga skrifterna inom hinduismen? Svar: Upanishaderna och Bhagavadigita.
 3. Vad kallas den världssjäl som man tror styr allt inom hinduismen. Svar: Brahman.
 4. Hinduismen har många gudar, nämn några av de vanligaste. Svar: Brahma, Vishnu och Shiva.
 5. Vad menas med Karma? Svar: Hinduer tror att det man gör under sitt liv påverkar hur man återföds. Det kallas lagen om karma. Karma är resultatet av alla handlingar en människa gjort under sitt liv. Allt har en rangordning både människor och djur. Apor och kor är heliga, så de räknas högre än människor!
 6. Målet för alla hinduer är att slippa återfödas och komma till den eviga vilan som kallas? Svar: Moksha.
 7. Vad kallas hinduismens gudstjänstbyggnad och vilken blomma är en viktig symbol inom hinduismen? Svar: Tempel och lotusblomman.
 8. Meditation är en form av bön inom hinduismen. Den som mediterar ska ha en lärare, vad kallas en sådan? Svar: Guru.
 9. Hinduismen är den äldsta av världsreligionerna och den tredje största världsreligionen. Var växte den fram? Svar: Indien.
 10. Sedan flera tusen år är människor i Indien indelade i olika grupper ett system som kallas? Svar: Kastsystem.

 

Islam

 1. Vad heter islams heliga skrift och vad kallas kapitlen? Svar: Koranen (skriften) har 114 kapitel som kallas suror.
 2. Vad är namnet på den profet som fick koranen i budskap direkt från gud via ängeln Gabriel? Svar: Muhammed.
 3. Muhammeds födelsestad är också dit en troende muslim vänder sig fyra gånger om dagen för att be, vilken? Svar: Mekka.
 4. Muslimer tror på samma Gud som kristna och judar, men vad kallar muslimerna sin Gud? Svar: Allah.
 5. Kristna går till kyrkan för sina gudstjänster, men var går en muslim? Svar: Moskén.
 6. Vilka är islams fem pelare? Svar: 1. Trosbekännelsen (”Det finns ingen Gud utom Allah och Muhammed är hans sändebud)2.Tidebönen (En muslim ska be till Allah på bestämda tider varje dygn. Man ber i riktning mot Mekka). 3.Fastan (kallas ramadan och innebär att varje troende muslim ska fasta en månad per år. Fastan gäller från gryning till solnedgång).4. Allmosan (Allah ska hjälpa de fattiga, därför ger alla muslimer som har råd en gång varje år en gåva pengar till de fattiga som kallas zakat).5. Vallfärden (alla muslimer bör någon gång under sitt liv göra en resa till Mekka och gå runt den heliga stenen Kaba).
 7. Vad kallas de torn som bönerna ropas ut ifrån? Svar. Minaret.
 8. Vad menas med halal? Svar: En muslim som följer islams matregler äter bara sådant som är halal. Det betyder att man bara äter kött från djur som slaktats efter muslimska matregler. Man äter inte kött från gris eller mat gjord på blod. Alkohol är inte tillåtet.
 9. inom kristendomen leds gudstjänster av en präst, men vem leder gudstjänster inom islam? Svar: Imam.
 10. Vad är Sharia? Svar: De livsregler som en muslim ska följa enligt koranen. Reglerna anses komma från Allah.

Buddhismen

 1. Vad symboliserar hjulet med åtta ekrar inom buddhismen? Svar: den åttafaldiga vägen som alla buddhister ska följa.
 2. Vad är slutmålet för alla buddhister? Svar: Nirvana, då man inte längre behöver återfödas.
 3. Vad går en buddhist för att ha sin gudstjänst? Svar: Tempel.
 4. Vad kallas buddhismens heliga skrifter? Svar: Tripitiaka (de tre korgarna)
 5. En person som blivit upplyst är en Buddha. Buddha är egentligen ingen person utan en titel på någon som nått fullständig kunskap. Vem var den förste Buddha? Svar: Prins Siddharta Gautama.
 6. När Buddha blev upplyst så sa han att han hade uppnått de fyra ädla sanningarna, vilka? Svar: 1. Sanningen om lidandet.2. Sanningen om lidandets uppkomst. 3. Sanningen om befrielsen från lidandet. 4. Sanningen om den åttafaldiga vägen.
 7. Var i världen finns de flesta buddhisterna? Svar: I Sydostasien.
 8. Gemensamt för alla buddhister är att följa den åttafaldiga vägen, vad ska man då följa? 1. Rätt insikt och förståelse. 2. Rätt beslut. 3. Rätt tal. 4. Rätt handlande. 5. Rätt levnadssätt. 6. Rätt strävan. 7. Rätt uppmärksamhet. 8. Rätt koncentration eller meditation.
 9. Vilken är den viktigaste högtiden som firas av alla buddhister? Svar: Vesaksfesten eller Buddhadagen.
 10. Vilken annan världsreligion liknar buddhismen och varför? Svar: Hinduismen. I båda religionerna tror man på återfödelse och hur man lever idag avgör vilket liv man får nästa gång.

Grön flagg 20 år.

Grön Flagg

På fredag den 11 november (nästa vecka) firar Grön Flagg 20årsjubiléum. Det ska vi såklart vara med på hela skolan och klasserna har lämnat förslag till elevrådsrepresentanterna på vad de vill göra denna dag.

Vi kommer att gå till skolskogen i parad (ca: kl. 08.30) gärna med gröna kläder, utsmyckningar osv. Där blir det lekar, skogsdisco, sagoberättande och fika. Fikat tar eleverna med sig hemifrån och denna gång får det vara gofika, såsom bulle, kaka, saft eller varm choklad. Däremot inget godis eller chips.

Ps. Tänk på att ha kläder efter väder.

Sen blir det lunch som vanligt på skolan.

Mvh Hansa