Träskolan

[Image] Rapport angående trähuset

Rektors rapportsammanfattning efter möte angående trähuset 160607

Våren har överskuggats av lokalproblem och en smula rörighet . Som arbetsmiljöansvarig så kan jag lova er att jag funderat både en och två gånger över vår situation. Tillsammans gav vi oss dock den på att vi skulle klara av att jobba terminen ut och dagen D nalkas redan nu på fredag.  Igår tisdag genomförde vi ett stort samverkansmöte på skolan. Deltog gjorde miljökontoret, kommunhälsan, fastighetsförvaltare, byggledare, Drakfastigheter, fastighetsstrateg, fackliga företrädare, skyddsombud och rektor. Anledningen till mötet var att konsultfirman Ricto presenterade resultatet av sin undersökning som pågått under senare delen av våren.

Det känns mycket bra att genomföra denna typ av undersökningar så att vi med säkerhet vet om, och vilka typer av fel som kan vara behäftade med byggnaden. Det är också tryggt att ha med både miljökontoret och kommunhälsan i arbetet, bägge har gedigna kunskaper och lång erfarenhet av att jobba med både byggnader och människor i kombination med varandra.

Resultatet av Rictos undersökningar utmynnade i en beskrivning av nuläget och i en handlingsplan. Nulägesanalysen påvisar brister i grunden/ källaren, brister i lokalvård kombinerat med dåliga ytskick i lokalerna samt en ventilation som inte klarar av att leverera som det var tänkt från början. Det fanns alltså inga spår av vare sig mögel, hussvamp eller andra svåra byggnadsrelaterade problem. Skönt!

Kortsiktigt så prioriteras klassrum och våra publika miljöer som kapprum och korridorer. Innertak, bullerdämpning, belysning, mattor tas i första läget, i nästa skede kommer toaletter och andra ytor som arbetsrum för lärare med mera. I samband med detta så städas samtlig ventilation invändigt, den byggs också om och justeras in ordentligt. Eftersom många av våra elever har både katter och hästar så fanns det stora spår efter dessa djursorter i skolan, och när ventilationen inte har fungerat till hundra procent så har dessa halter blivit förhöjda, vilket i sin tur med största sannolikhet utlöst reaktioner hos de som är extra känsliga för dessa djur. Jag vill därför uppmana oss alla att försöka undvika att bära klädesplagg som varit i kontakt med våra kära pälsdjur på skolan. Av hänsyn till de som är känsliga som sagt.

Källaren kommer att rensas helt från icke bärande väggar, tätas, ventileras om och trycksättas med undertryck, allt för att få en sund luftväxling med icke stillastående luft som ventileras ut omgående. Man kommer även att gräva ut den del om inte är källare.

Långsiktigt, på ett par års sikt, så kommer en total plan för Lucksta området att tas fram. Jag har själv varit med att både ta fram och revidera olika planer för Lucksta. Förhoppningsvis finns både politisk vilja och medel att genomföra en bra plan som gagnar både förskola och skola.

Innan vi tar träskolan i drift kommer en besiktning att genomföras av både verksamheten, miljökontoret och fastighetsansvariga. Det är mycket viktigt att komma ihåg, vi tar inte och flyttar in ett hus som vi är osäkra på. No way. Jag lägger ut denna inspektion i slutet av sommaren så att ni kan ta del av den.

Sammanfattningsvis så var problemen med träskolan mindre omfattande än vad vi trott. Skolan renoveras upp till en lägsta nivå på kort sikt. Under hösten tas en långsiktigare framtidsplan fram.

Jag hoppas att jag med dessa enkla rader skapat något klarare sikt i den dimbank vi seglat i under våren, jag tackar er alla för ert tålamod under våren!

/Urban

Rektor

Lucksta skola

 

 

 

Veckobrev vecka 22

Veckobrev vecka 22

Näst sista skolveckan för detta läsår. Om vi höll på att flyta bort av allt regn förra veckan, så har vi haft rena Medlehavsvärmen den här veckan! Vi har ägnat veckan åt att vara ute så mycket som möjligt. Bland annat så har vi varit uppe i vår skolskog och satt potatis, som förhoppningsvis ger oss lika bra skörd som förra hösten.

I onsdags var vi ner till playan i Lucksta och åt lite glass och myste i det fina vädret.

Läxfritt till nästa vecka.

När det gäller avslutningen så är den alltså kl. 09.00 på Attmars hembygdsgård.  Samlingen för eleverna är senast kl. 08.45 på skolgården. Efter skolavslutningen har klassen sin samlingsplats på gräsytan bakom scenen, mitt i mot Jan-Knuts gården.

OBS!! Det går inga skolskjutsar på fredag 10/6 (skolavslutningen)

Alla elever ska ha en sommarbok att läsa under sommaren. Vissa har en egen hemma och andra har lånat en bok på bokbussen eller från skolans skolbibliotek.

Dessa böcker ska redovisas via en bokrecension i början av höstterminen 2016. Eller i ett mail till mig någon gång under sommaren. Eleverna får ett recensionsprotokoll med sig hem.

I kväll hoppas vi på ”lapp på luckan” för klassens sommardisco!

Ps. KOM IHÅG CYKLAR PÅ TISDAG 7/6!

Nästa läsår startar 2016-08-24.

Trevlig helg på er från Hansa.

Vecka 23

Må. Sveriges nationaldag och lovdag.

Ti. Cykeltur till Pallviken. Ta med lättare fika och eventuellt badkläder. För elever som  inte har möjlighet att cykla finns skjuts.

On. Skolans fotbollsturnering.

To. Idrott (ute).Städdag och tömning av lådor mm. Ta med påsar! Lärarmatch, vinnande elevlag vs lärarna.

Fr. Skolavslutning. Kl. 09.00. Samling för elever på skolgården kl. 08.45.